Per tal que Barcelona esdevingui San Francisco i no Disneyland

per Christian Marion
tribuna de Christian Marion

Editorial de Christian Marion, director de la Cambra de Comerç Francesa de Barcelona

Una breu pàgina 38 de La Vanguardia del 11 de gener del 1986 anunciava que HP s´instal.lava definitivament a Sant Cugat del Vallès. Va ser la primera empresa que escollia Barcelona per crear el seu hub d´innovació. Les raons que es van donar en aquella època: estava ben comunicada i tenia una baixa taxa de criminalitat.

Des de llavors, un centenar de nous hubs de grans multinacionals han escollit Barcelona per desplegar hubs d´innovació, centres tecnològics i d´altres centres de serveis compartits ( 15 000 llocs de treball; 20 000 el proper any ). CISCO, SCHNEIDER ELECTRIC, SANOFI o PEPSICO, per citar alguns exemples.

Mentre que nombroses veus alerten sobre les externalitats negatives que aquests hubs provoquen: gentrificació urbana, dificultat per allotjar-se o la manca de talent, l´Ajuntament continua apostant per aquesta tendència i ha anunciat la transformació de l´antic Mercat del Peix de la Barceloneta en hub de recerca en biomedicina.

Però és un model en si mateix? Només cal organitzar aquests hubs per construir un ecosistema productiu?

Avui en dia, totes les multinacionals han escollit Barcelona perquè pot oferir talent i qualitat de vida a un cost raonable. Però és sobretot el resultat d´anys de creixement, d´iniciatives privades i públiques i d´una successió de bones i no tan bones decisions preses durant aquests 30 darrers anys.

No obstant, Barcelona és també empreses, indústries, startups, comerciants, artistes, turistes, esportistes…És sobre aquesta base que hem construït els ciments de la Barcelona del segle XXI.

Sovint parlem d´ecosistema per parlar de clima econòmic. Estrictament parlant, un ecosistema està constituït per un conjunt d´animals, plantes i microorganismes que interactuen els uns amb els altres i amb el seu entorn. Qualsevol modificació d´un dels actors de l´ecosistema provoca inexorablement un canvi de tot l´ecosistema. Continuem a dur a terme polítiques públiques per atreure inversions de tota mena, ajudem els emprenedors i els industrials, i esforcem-nos per alimentar un cercle productiu.

Un emprenedor francès em deia la setmana passada, després d´una visita per conèixer el nostre ecosistema, que Barcelona li recordava San Francisco fa 20 anys. És el nostre deure continuar obrant en aquest sentit per semblar-nos a San Francisco dintre de 20 anys i no a Disneyland.

equinox en catala

Amb el suport de :