Sis diferències sorprenents entre França i Espanya

França, menys interesada que Espanya per les pensions i un país admirat pels espanyols. Qui ho hauria dit! Una enquesta revela diferències insospitades entre França i Espanya

Quina visió tenen els francesos dels espanyols i viceversa? Quines són les seves prioritats? Immigració, política, medi ambient. Una àmplia enquesta portada a terme per l´Associació Diálogo i l´Institut Royal Elcanoanalitza les opinions i maneres de sentir de 1001 habitants de cadascun dels dos païssos. I de vegades, hi ha raons per sorprendre´s. Vet aquí sis diferències insospitades entre França i Espanya.

1. França dóna més importància al clima que Espanya

Amb les canícules recurrents d´aquest estiu, Espanya hauria de sentir-se més preocupada. Però, en realitat, debatint sobre el desafiament climàtic, és França qui dóna més importància al tema. Tan en política exterior com mundial, els francesos posen les qüestions de l´escalfament global i de la immigració irregular en el primer lloc de les prioritats, mentre que Espanya posa en primer lloc l´ajuda al desenvolupament i l´atractiu davant dels inversors estrangers.

2. Les pensions preocupen més als espanyols que als francesos

Sí, sí, malgrat les repetides vagues i la controvertida reforma de les pensions a França, el sistema de pensions no és el tema que més preocupa a França. Cal travessar la frontera espanyola per poder sentir-ho. També els impostos és un tema important, la baixada dels quals forma part de les prioritats dels espanyols.

Per contra, a França, voldrien que la política interior es dediqui més aviat a solucionar la qüestió de les desigualtats socials. Just abans d´això, es trobaria la millora de la Salut Pública, que Espanya col.loca també en primera posició en el rànking de preocupacions.

3. Espanya, més oberta a la immigració que França

Quins límits haurien d´imposar Espanya / França a la immigració? El tema que ha estat objecte de debat a França des de fa anys, no és tan intens a Espanya. Els espanyols són més oberts a la immigració. Únicament amb els refugiats ucraïnesos, els francesos arriben a un 50% en quota d´acceptació.

Clarament es queden enrera davant dels espanyols. En quant als immigrants procedents d´Àfrica o d´Orient Pròxim, les xifres parlen per si mateixes. Els francesos validen la instal.lació d´africans en un 44% en comparació amb el 68% dels espanyols; 38% en quant als refugiats d´Orient Pròxim, contra un 66% al costat espanyol.

4. Els espanyols se senten més europeus que els francesos

Ah, Europa! Entre els pro i anti europeus, La Unió Europea de vegades sembla ser la millor enemiga de França. Mentre que a Espanya és al contrari. Els habitants d´Espanya se senten tan europeus com espanyols. En canvi, del costat francès, són francesos abans que europeus. Punt.

5. Els francesos jutgen més durament el seu país

En comparació amb els espanyols, els francesos són més durs amb el seu país. No hi ha unanimitat, però, globalment, els francesos descriuen el seu país com més violent, egoista i racional. Per contra, els espanyols veuen el seu país com més procliu al pacifisme i el consideren més emocional. Per altra banda, amb tota la humilitat, tant França com Espanya es consideren menys treballadors i menys democràtics que l´altre.

6. Els espanyols admiren França

Espanya admira França. Els propis francesos situen l´Hexàgon per sobre d´Espanya en molts aspectes: la seva influència al món, el seu sistema econòmic i democràtic, però també el seu nivell científic i tecnològic. Per altra part, en quant a la producció artística i cultural, així com en qualitat de vida, Espanya és la privilegiada. I els francesos no amaguen el fet que els espanyols són més simpàtics que ells.

L’enquesta íntegra està disponible aquí.

equinox en catala

Amb el suport de :