“Gavatx”, o com els catalans es mofen dels francesos

per Yolanda Trias Gonzalo

Tot i que el mot no és gaire corrent, no és impossible que a un francès se li atribueixi el sobrenom de “gabacho” a Espanya o “gavatx” a Catalunya. Una paraula antiga, però bastant pejorativa actualment.

Foto : Àlex Losada

Encara que francesos i espanyols siguin veïns, no sempre s´avenen. Un exemple que il.lustra aquest tipus de relació és el sobrenom més aviat pejoratiu, que espanyols i catalans han donat als seus veïns: “gabacho”, o “gavatx” en català. No obstant, darrera d´un mot en aparença insultant, s´amaga tota una història que, al principi, no tenia cap matís negatiu.

No es coneix exactament quan el mot “gabacho”o“gavatx” va néixer, però els primers rastres escrits es remunten al segle XV, explica José Enrique Gargallo Gil, professor a la Universitat de Barcelona i expert en etimologia i diversitat lingüística. En occità, “gavach” significava “muntanyès, home grosser”, una paraula que barrejava la definició del català del nord que parlava malament el català i el fet de patir una malaltia corrent a l´època entre els habitants de les muntanyes del nord de Catalunya. “De manera curiosa, aquest mot va arribar a l´espanyol a través de l´occità, un espai lingüístic significativament mediador entre el francès i el nostre país”, remarca l´especialista.

Des de les muntanyes de Catalunya a tota Espanya

Així, aquest sobrenom quasi insultant dirigit als francesos, té les seves arrels a Catalunya i hauria estat, sobretot pels catalans del sud, una forma de denominar els habitants de les muntanyes del nord, sense tenir forçosament una connotació negativa, i també de manera general, els francesos del sud que no parlaven català.

A més, aquesta definició no s´ha perdut del tot, ja que alguns diccionaris catalans encara defineixen el mot “gavatx” com algú “provinent del sud de França més enllà de El Rosselló” i també “natiu de la França meridional on no es parla català. (…) A El Rosselló i d´altres regions de la Catalunya francesa, gavatx sembla significar quelsevol persona que no parla català”.

Gradualment, aquest apel.latiu ha pres una connotació negativa i ha passat a designar tots els francesos, parlin o no català, i el terme s´ha estès gairebé per tota Espanya.

Un sobrenom cada cop més inusual

Avui dia, si un espanyol o un català diu “gabacho” o “gavatx” a un francès, es tractaria certament d´un apel.latiu pejoratiu, tot i que no sempre és el cas i podria dir-se de manera irònica. El mot és més aviat familiar, i per Ivan Solivellas, doctor en Traducció i Ciències del Llenguatge a la Universitat Pompeu Fabra i especialista en lexicologia i sociolingüística, “és un mot que encara s´utilitza freqüentment, no obstant els joves no el fan servir de manera habitual i en conseqüència sembla que la seva utilització està destinada a perdre´s”.

Aquesta no és l´única forma que tenen els espanyols d´anomenar els francesos. Existeixen altres sobrenoms com “franchute”. Encara que també és un mot pejoratiu, pels espanyols té un to més humorístic que maliciós.

equinox en catala

Amb el suport de :